Garantie

Hoe meld ik de schade aan mijn product?

U geld terugkrijgen of een nieuw exemplaar ontvangen van uw beschadigde product? Dat doet u al in 3 eenvoudige stappen.

  1. Stuur een mailtje naar info@mthekwerken.nl, waarin u vertelt welk product kapot of beschadigd is, om welke schade het precies gaat en wat uw factuurnummer is. Stuur daarnaast een foto mee van de schade.
  2. Uw mailtje wordt door ons beoordeeld en beantwoord. Voldoet uw beschadigde product aan alle garantievoorwaarden? Dan vragen we u aan te geven voor welke garantieoptie u gaat: Uw geld terugkrijgen óf een nieuw exemplaar ontvangen.
  3. Wij proberen de schade zo spoedig mogelijk op te lossen.

De normen waaraan onze producten horen te voldoen

Onze materialen worden gemaakt en geleverd onder de voorwaarden van de NHI (Nederlandse Hekwerk Industrie). Dit houdt in dat alle hekwerken, poorten en accessoires voldoen aan strenge kwaliteits- en veiligheidseisen. Overigens voldoen al onze producten aan de nodige CE Keumerken.

Garantie per Categorie

Garantievoorwaarden voor Composiet Schuttingen van MT Hekwerken B.V.

**Artikel 1: Garantieperiode en -afbouw**
MT Hekwerken B.V. verleent aan de koper een fabrieksgarantie van vijftien (15) jaar op de geleverde composiet schuttingen, ingaande op de datum van aankoop zoals vermeld op de orderbevestiging. Na de eerste vijf (5) jaar zal de garantiedekking jaarlijks afnemen met tien procent (10%) van de oorspronkelijke aanschafwaarde, resulterend in een resterende garantiewaarde van nul procent (0%) aan het einde van de vijftiende (15e) jaar.

**Artikel 2: Omvang van de garantie**
MT Hekwerken B.V. waarborgt dat de composiet schuttingen vrij zijn van constructiefouten  gedurende de volledige garantieperiode. Deze garantie omvat uitsluitend defecten die ontstaan bij normaal en correct gebruik, en sluit defecten of schade uit veroorzaakt door externe factoren of nalatigheid van de gebruiker.

**Artikel 3: Voorwaarden voor correcte plaatsing**
3.1 Deze garantie is enkel geldig indien de composiet schuttingen correct zijn geplaatst overeenkomstig de installatievoorschriften van MT Hekwerken B.V. Het is cruciaal dat de schuttingplanken aan de zijkanten en bovenkant voldoende bewegingsruimte krijgen om het natuurlijke werken van het composiet materiaal toe te staan.
3.2 Onjuiste plaatsing die resulteert in onvoldoende ruimte voor het werken van het materiaal, en daardoor schade veroorzaakt, valt buiten de garantie.

**Artikel 4: Beperkingen van de garantie**
4.1 De garantie is niet van toepassing op schade of defecten veroorzaakt door ongeautoriseerde aanpassingen, misbruik, nalatig onderhoud, of installatie in strijd met de door MT Hekwerken B.V. verstrekte instructies.
4.2 Claims betreffende verwering/verkleuring of constructiefouten worden slechts geaccepteerd als aangetoond kan worden dat de schade meer dan vijf procent (5%) van de totale schuttingoppervlak betreft.

**Artikel 5: Procedure voor garantieclaims**
Voor het indienen van een garantieclaim dient de koper schriftelijk contact op te nemen met MT Hekwerken B.V. via e-mail. De claim moet een gedetailleerde beschrijving van het defect bevatten, vergezeld van fotografisch bewijs en het originele factuurnummer. MT Hekwerken B.V. behoudt zich het recht voor om de claim te beoordelen en te beslissen over de geldigheid ervan.

**Artikel 6: Vergoeding onder garantie**
Na bevestiging dat het defect of de schade valt onder de garantievoorwaarden, heeft MT Hekwerken B.V. de optie om óf een vervangend product te leveren óf een schadevergoeding te betalen, gebaseerd op de aanschafwaarde van het materiaal met inachtneming van de jaarlijkse afbouw. De keuze tussen vervanging of schadevergoeding ligt bij MT Hekwerken B.V.

**Belangrijke toevoeging bij vergoeding:**
MT Hekwerken B.V. is niet verantwoordelijk voor de kosten van montage en levering in het geval van vervanging van het product of bij het uitkeren van een schadevergoeding. De garantie dekt uitsluitend de waarde van het product zelf.

**Artikel 7: Slotbepalingen**
Deze garantievoorwaarden zijn exclusief en vervangen alle voorgaande mondelinge of schriftelijke afspraken. MT Hekwerken B.V. behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden op elk moment te wijzigen. Wijzigingen zijn geldig vanaf het moment van publicatie en hebben geen terugwerkende kracht op reeds afgehandelde claims.

 

Garantievoorwaarden voor Dubbelstaafmat Hekwerk, spijlenhekwerk, enkele en dubbele poorten van MT Hekwerken B.V.

**Artikel 1: Garantieperiode en -afbouw**
MT Hekwerken B.V. verleent aan de koper een fabrieksgarantie van tien (10) jaar op het geleverde dubbelstaafmat hekwerk, ingaande op de datum van aankoop zoals vermeld op de aankoopfactuur. Gedurende de garantieperiode zal de dekking jaarlijks afnemen met tien procent (10%) van de oorspronkelijke aanschafwaarde, tot een resterende garantiewaarde van nul procent (0%) aan het einde van de tiende (10e) jaar.

**Artikel 2: Omvang van de garantie**
2.1 **Constructie:** MT Hekwerken B.V. waarborgt dat het hekwerk vrij is van constructiefouten gedurende de volledige garantieperiode.
2.2 **Roestvorming:** MT Hekwerken B.V. staat garant voor de afwezigheid van roestvorming, mits meer dan vijf procent (5%) van het totale hekwerkoppervlak is aangetast.
2.3 De garantie omvat uitsluitend defecten die bij normaal en correct gebruik ontstaan zijn, en sluit defecten of schade uit veroorzaakt door externe factoren of nalatigheid van de gebruiker.

**Artikel 3: Beperkingen van de garantie**
3.1 Deze garantie is alleen van toepassing indien het hekwerk conform de onderhoudsinstructies van MT Hekwerken B.V. is onderhouden en niet blootgesteld is geweest aan ongeoorloofde handelingen, modificaties of reparaties door derden.
3.2 De garantie vervalt indien het hekwerk is geïnstalleerd binnen een straal van twintig (20) kilometer van de kustlijn, vanwege de verhoogde risico’s op corrosie door zilte lucht.
3.3 Claims betreffende roestvorming worden slechts geaccepteerd indien meer dan vijf procent (5%) van het hekwerk zichtbaar is aangetast.

**Artikel 4: Procedure voor garantieclaims**
Voor het indienen van een garantieclaim dient de koper schriftelijk contact op te nemen met MT Hekwerken B.V. via e-mail. De claim moet een gedetailleerde beschrijving van het probleem bevatten, vergezeld van fotografisch bewijs en het originele factuurnummer. MT Hekwerken B.V. behoudt zich het recht voor om de claim te beoordelen en te beslissen over de geldigheid ervan.

**Artikel 5: Vergoeding onder garantie**
Na bevestiging dat het defect of de schade valt onder de garantievoorwaarden, heeft MT Hekwerken B.V. de optie om óf een vervangend product te leveren óf een schadevergoeding te betalen, gebaseerd op de aanschafwaarde van het materiaal met inachtneming van de jaarlijkse afbouw. De keuze tussen vervanging of schadevergoeding ligt bij MT Hekwerken B.V.

**Belangrijke toevoeging bij vergoeding:**
MT Hekwerken B.V. is niet verantwoordelijk voor de kosten van montage en levering in het geval van vervanging van het product of bij het uitkeren van een schadevergoeding. De garantie dekt uitsluitend de waarde van het product zelf.

**Artikel 6: Slotbepalingen**
Deze garantievoorwaarden zijn exclusief en vervangen alle voorgaande mondelinge of schriftelijke afspraken. MT Hekwerken B.V. behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden op elk moment te wijzigen. Wijzigingen zijn geldig vanaf het moment van publicatie en hebben geen terugwerkende kracht op reeds afgehandelde claims.